ข่าวประชาสัมพันธ์ สกสค. เร่งสรรหาบริษัทประกันสำหรับผู้กู้เงินโครงการ ช.พ.ค. ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

CZq0nZ6A5E_1586246110