ข่าวประชาสัมพันธ์ สกสค. อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) แก่ผู้ปฏิบัติงานใน สนง.สกสค.จังหวัด

OgK3mSj7nb_1584695127