ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

pZlvGkrPWa_1608469096
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.เรื่อง การขายทอดตลาดรถยนต์ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.จำนวน 22 คัน