ผอ.สกสค.จังหวัดพะเยา นำพวงหรีดและเงินศาสนพิธีมอบให้ทายาทของสมาชิก ช.พ.ค.

S__13475847

S__13475848
วันที่ 18 กรกฎาคม 62 นายปรีชาญ คำปินไชย ผอ.สกสค.จังหวัดพะเยา นำพวงหรีดและเงินศาสนพิธีมอบให้ทายาทของนายชาญณรงค์ มั่นคง สมาชิกช.พ.ค. ที่บ้านบุญเรือง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา