ผู้อำนวยการสกสค.จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา

S__12582920

S__12582921

S__12582922
วันที่ 30 พ.ค. 2562 เวลา 09.30 น. นายปรีชาญ คำปินไชย ผู้อำนวยการสกสค.จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ที่ห้องภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา