กฐินพระราชทาน ปี 2559

image1 (19) image1 (20) image2 (14) image2 (15)

นายชุมพล  คำปา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดพะเยา ได้ร่วมงานกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 ณ วัดบูรพาพิทยาราม พระอารามหลวง ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559