นายสมบัติ จักรสมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดพะเยา เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การพัฒนาผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด

PAmvJ63Lwj_1607330489
Gc1V8bwmAW_16073304893TP0K1vPDt_16073304879xcmp55AFG_160733048950r3zJckE2_1607330485
วันที่ 7 ธันวาคม 2563 นายสมบัติ จักรสมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดพะเยา เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การพัฒนาผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด” ให้กับผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด 77 จังหวัด เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเข้าดำรงตำแหน่ง และเพื่อให้การบริหารองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในพิธี ระหว่างวันที่ 7 – 11 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดกาญจนบุรี