ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับและแสดงความยิน ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดพะเยา นายสมบัติ จักรสมศักดิ์

รับผอ