งานสถาปนา สกสค. ประจำปี 2559

image1 (9) image1 (10) image1 (11) image3 (7)image3 (6)image2 (7)

นายชุมพล  คำปา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดพะเยา ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา สกสค. ในวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา