จ่ายเงินค่าจัดการศพ

S__3506333 S__3506335

ดร.ปรีชาญ   คำปินไชย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพะเยา ได้มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. ให้กับทายาทของนายขจรศักดิ์  หอมนาน เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560