ตรวจสอบการชำระเงินได้แล้ว!!!!!

image1 (12)

สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. สามารถตวจสอบการชำระงินรายศพ สมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ได้แล้ว โดยใช้เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนในการกรอกข้อมูล โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบการชำระเงินได้ที่เว็บไซต์ 203.146.208.181/inquiryCpkCps/