ต้อนรับคณะตรวจสอบภายในสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

S__5013602 S__5013603 S__5013605 S__5013606 S__5013608 S__5013611

ต้อนรับคณะตรวจสอบภายในจากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นำโดย ท่าน ผอ.จันทรา ไชยเสน พร้อมคณะ  ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2560