นายสมบัติ จักรสมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดพะเยา พบปะสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. สังกัดจังหวัดพะเยา

222222