ประกาศสำนักงาน สกสค.จังหวัดพะเยา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี”ประจำปี 2562

rXxk7kDU58_1558952362.otep-pyo.go.th/wp-content/uploads/2019/07/IMG_20190709_0004.pdf”]