ประกาศสำนักงาน สกสค.จังหวัดพะเยา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสำนักงาน สกสค.  รายชื่อผู้มีสิทธิฯ_page-0001ประกาศสำนักงาน สกสค.  รายชื่อผู้มีสิทธิฯ_page-0002