ประกาศสำนักงาน สกสค.จังหวัดพะเยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน(ทำความสะอาด)

IMG_20201102_0001_page-0001