ประชาสัมพันธ์สำนักงาน สกสค.จังหวัดพะเยา เรื่องธนาคารออมสิน ออกมาตรการผ่อนปรนชำระหนี้ สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา https://ln15.gsb.or.th/web-lnth

TopBG