ประชาสัมพันธ์​ สมาชิก​ ช.พ.ค.และ​ ​ช.พ.ส ที่ได้ทำการหักเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ทางสำนักงาน​ สกสค.จังหวัดพะเยา จะดำเนินหักเงินสงเคราะห์รายศพ ในวันที่​ 29​ มกราคม​ 2564 ดังนี้ ช.พ.ค.​=656 ช.พ.ส=329 จึงขอความร่วมมือให้ทุกท่านนำเงินฝากไว้ล่วงหน้าก่อนวันหักเงิน​ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน ทางสำนักงาน​ สกสค.จังหวัดพะเยา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งหากท่านปฎิบัติตามข้อดังกล่าว

2222