ประชาสัมพันธ์ สกสค. ผ่านวิทยุกระจายเสียง

386906 386913

วันที่ 22 ก.ค. 60 ปรีชาญ คำปินไชย ผอ.สกสค.จังหวัดพะเยา ได้รับเชิญจากประธานชมรมศิษย์เก่า มสธ. พะเยา ไปร่วมออกรายการ มสธ.สัมพันธ์ ได้ประชาสัมพันธ์ สกสค.จังหวัดพะเยา ไปด้วย ที่สถานีวิทยุ สวท.พะเยา 95.25 mk/h เวลา 13.30 น.