ประชุมร่วมกับ สพป.พะเยา เขต 1

150829 150845 150846 150846_0

วันที่ 20 ก.พ. 60 ดร.ปรีชาญ คำปินไชย ผอ.สกสค.จังหวัดพะเยา พบปะผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พะเยา เขต 1 ที่ห้องประชุมดอยหลวง สพป.พะเยา เขต 1