ผู้จัดการธนาคารออมสินสวัสดีปีใหม่ ผอ.สกสค.พะเยา

S__2212086 S__2212087 S__2212089 S__2212090

วันที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. นายนรินทร์ บุญธรรม ผู้จัดการธนาคารออมสินเขตพะเยา พร้อมด้วยคณะ ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ให้กับ ดร.ปรีชาญ  คำปินไชย ผอ.สกสค.จังหวัดพะเยา