ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดพะเยา มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. 100,000.00 บาท

มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส.