พบปะสมาชิก ช.พ.ค.

004001002003 

นายชุมพล  คำปา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพะเยา ออกพบปะสมาชิก ในสังกัดโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (สพม.36) ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ งาน ช.พ.ค. ให้สมาชิกได้รับทราบถึงหน้าที่และสิทธิประโยชน์ของสมาชิก