พบปะสมาชิก สอ.ครูพะเยา

141421 141422 141423 141424

18 ก.พ. 2560 ดร.ปรีชาญ คำปินไชย ผอ.สกสค.จังหวัดพะเยา พบปะสมาชิกสอ.ครูพะเยา สมาชิกฌาปนกิจร่วมบุญ สอ.ครูพะเยา ที่หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด