มอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

S__8659006 S__8659007

วันที่ 12 เมษายน 2560 ดร.ปรีชาญ  คำปินไชย ได้มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้กับทายาทของ อ.กิตติ  อึ้งตระกูล ข้าราชการครู สังกัด สพป.พะเยา เขต 2