มอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

S__3883144 S__3883145 S__3883147 S__3883149

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ดร.ปรีชาญ คำปินไชย มอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. ให้กับทายาทของรายนายใจ แสงศรีจันทร์ จำนวน 200,000 บาท