มอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

S__4866113 S__4866114 S__4866115 S__4866116

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ดร.ปรีชาญ คำปินไชย มอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. ให้กับทายาทของรายนางอรยา  ผาเจริญ จำนวน 200,000 บาท