มอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

92811 92812

18  ม.ค. 2560 นายปรีชาญ  คำปินไชย  ผอ.สกสค.จังหวัดพะเยา มอบเงินค่าจัดศพนายมานิตย์  บุญเรือง จำนวน  200,000 บาท ให้ภรรยาผู้เสียชีวิต