มอบค่าจัดการศพ ช.พ.ส.

S__3735602 S__3735600

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ดร.ปรีชาญ คำปินไชย ผุ้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพะเยา ได้มอบค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้กับทายาทของนายสุรัตน์ ธีระวณิชนันท์