มอบทุนช่วยการศึกษาบุตรครู

692206 692208

ดร.ปรีชาญ  คำปินไชย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดพะเยา ได้มอบทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาให้กับนางเอื้อมดาว  กองแก้ว ผู้ปกครองของนายสิทธิพล  กองแก้ว  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559