มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

S__7307628 S__7307629

ดร.ปรีชาญ คำปินไชย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดพะเยา ได้มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. ให้กับทายาทของสมาชิก ช.พ.ค. ที่เสียชีวิต (นายลิขิต พิเคราะห์)