การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 5/2562

S__12214305

S__12214306

วันที่ 10 พ.ค. 2562 เวลา 09.30 น. นายปรีชาญ คำปินไชย ผอ.สกสค.จังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสกสค.จังหวัดพะเยา ที่ห้องประชุมชั้นสองอาคารสกสค.พะเยา