มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

S__5267861 S__5267862 S__5267863

ดร.ปรีชาญ คำปินไชย ผอ.สกสค.จ.พะเยา มอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. ใหก้บทายาทของนายอิ่นคำ กาวินคำ ข้าราชการบำนาญครูอ.แม่ใจ จำนวน 200,000 บาท