มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

S__7225346 S__7225348

ดร.ปรีชาญ คำปินไชย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดพะเยา ได้มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. ให้กับทายาทของนายสมศักดิ์  พรมมล