มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.

image1 (14) image2 (9)

สำนักงาน สกสค.จังหวัดพะเยา ได้มอบเงินค่าจัดการศพ 100,000 บาท ให้กับทายาทของสมาชิก ช.พ.ส. นายศรีนวล  พงศ์อนันต์ปัญญา เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559