มอบเงินค่าจัดการศพ

S__7471232 S__7471234

17  ม.ค.  2560 นายปรีชาญ  คำปินไชย  ผอ.สกสค.จังหวัดพะเยา มอบเงินค่าจัดศพ 200,000 บาท ให้กับทายาทของนายจรัส  เมืองมูล  อ.เชียงคำ  จ.พะเยา