มอบเงินค่าจัดการศพ

S__7471234 S__7471232

นายปรีชาญ  คำปินไชย  ผอ.สกสค.จังหวัดพะเยา ได้มอบเงินค่าจัดศพ 200,000 บาท ให้กับทายาทของนายถนอม  กันไชยคำ  ข้าราชการบำนาญ อ.ปง  จ.พะเยา