มอบเงินค่าจัดการศพ

S__7332128 S__7332130

ดร.ปรีชาญ คำปินไชย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดพะเยา ได้มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. ให้กับทายาทของสมาชิก ช.พ.ค. ที่เสียชีวิต นายสุธีร์ อรุณดี