มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ส.

54699 53992

ดร.ปรีชาญ  คำปินไชย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดพะเยา มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ส. ให้กับทายาทของนายเม็ด วงศ์หาญ