มอบเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค. เสียชีวิต

003 002 001

นายชุมพล  คำปา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพะเยา ได้มอบเงินค่าสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. ให้กับทายาทของนายเจริญ ครุการุณวงศ์ ข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา