มอบโล่รางวัลครูผู้ทำคุณประโยชน์

S__10248198DSCF2888_0 DSCF2891 DSCF2894

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 เนื่องในวันครูแห่งชาติ นายณรงค์ศักดิ์  เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้มอบโล่รางวัลครูผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี 2559 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางพวงพิกุล  โยธาวุธ , นายจักรพงศ์  บุญธรรม และนางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา