รดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัด

S__3473459 S__3473462 S__3473463

ดร.ปรีชาญ  คำปินไชย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพะเยา ได้ร่วมรดน้ำดำหัว นายณรงค์ศักดิ์  เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในวันที่ 19 เมษายน 2560