ร่วมงานเกษียณ สพป.พะเยา เขต 1

image1 (16)

นายชุมพล  คำปา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพะเยา ได้ร่วมงานเกษียณข้าราชการครูของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา เม่ื่อวันที่ 30 กันยายน 2559