ร่วมงานเปิดศูนย์ดูแลครู

44987 45316 45318 45321 45323

นายปรีชาญ คำปินไชย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพะเยา ได้ร่วมงานเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559