ร่วมประชุมสมาคมสโมสรข้าราชการบำนาญ

S__2269217 S__2269218 S__2269219 S__2269220

วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.ปรีชาญ  คำปินไชย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพะเยา ได้เข้าร่วมประชุมกับสมาคมสโมสรข้าราชการอำเภอเมืองพะเยา ในการประชาสัมพันธ์โครงการขอรับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ที่มีอายุเกิน 75 ปี หรือการเป็นสมาชิก 40 ปีขึ้นไป