ร่วมประชุมครูบำนาญ

159128 159129 159130

วันที่ 2 มีนาคม 2560 ปรีชาญ คำปินไชย ผอ.สกสค.จังหวัดพะเยา พบปะสมาชิกข้าราชการครูบำนาญ อ.เมืองพะเยา ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา