วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 สหพันธ์ครูจังหวัดพะเยา เข้าแสดงความยินดีกับ นายสมบัติ จักรสมศักดิ์ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดพะเยา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดพะเยา

รับผอ