วัน อังคาร ที่ 19 มกราค ม 2564 นายสมบัติ จักรสมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดพะเยา เป็นประธานในการจัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดพะเยา ครั้ง ที่ 1 / 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดพะเยา

ประชุมคณะกรรมการ 1-64