วางพวงหรีดและค่าจัดการศพ

68318 68319 68320 68321

วันที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น. ดร.ปรีชาญ คำปินไชย นำพวงหรีดเคารพศพนายถนอม ศรีใจ สมาชิก ช.พ.ค. และมอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้ทายาท ที่วัดแม่นาเรือ ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา