วางพวงหรีดและค่าจัดการศพ

692425 692421 692422 692423

ดร.ปรีชาญ  คำปินไชย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดพะเยา ได้วางพวงหรีดและค่าจัดการศพ ช.พ.ค. ให้กับทายาทของนายชื่น  ปัญญานวล เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559