สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกผู้พิการและผู้สูงอายุ

image1 (13) image2 (8) image3 (8)

สำนักงาน สกสค. จังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการได้อย่างทั่วถึง